ความทึบแสงของท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม : มอก. 17-2532 หรือ ASTM D 1003 : Procedure B (Spectrophotometer)

Print
Last Updated ( Thursday, 23 March 2017 14:32 )