ความใสของฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร : มอก. 1136-2536 หรือ ASTM D 1003 : Procedure B (Spectrophotometer)

Print
Last Updated ( Thursday, 23 March 2017 14:33 )