ความทึบแสงของข้อต่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน : มอก. 1131-2535 หรือ ASTM D 1003 : Procedure B (Spectrophotometer)

Print
Last Updated ( Thursday, 23 March 2017 14:35 )