Thailand Center of Excellence of Glass

English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home

Testing Services

E-mail Print

ปัจจุบันสามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติสำคัญของวัสดุแก้วได้ครบ บางรายการสามารถทดสอบได้เพียงที่เดียว เช่น ค่าความหนืดของแก้ว ด้วย Fiber elongation ความเครียดของแก้วด้วยเครื่อง Strain viewer รวมทั้งการวิเคราะห์สิ่งบกพร่องในเนื้อแก้ว และสาเหตุของการแตก นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในเชิงวิชาการที่มาใช้บริการเรื่องผลทดสอบ ขณะนี้ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 เรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแก้วโซดาไลม์จำนวน 9 รายการ รายการวิเคราะห์มีดังนี้.-

ITEM

  1. Thermal Analysis
  2. Optical Analysis
  3. Chemical Analysis
  4. Mechanical Analysis
  5. Physical Analysis
Last Updated ( Tuesday, 30 June 2015 18:25 )  

Web Link

Banner