สัมภาษณ์ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานเปิดศูนย์เชี่ยวชาญด้านแก้ว ตอนที่ 2

Print

สถานที่แถลงข่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการศูนย์ข่าวเยาวชนไทย
วันที่ 7 กันยายน 2553

Click to download in FLV format (8.56MB)

Tags:

Related Articles

Last Updated ( Tuesday, 30 June 2015 18:11 )